Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2013 wzór

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2013 wzór stanowi ważny dokument dla pracujących matek i ojców w Polsce. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak poprawnie wypełnić wniosek, jakie są wymagane dokumenty, oraz jakie prawa przysługują rodzicom podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w roku 2013.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z bezrobotnik.pl

Wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest prawem, które przysługuje pracującym matkom po urodzeniu dziecka. Aby skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Wypełnij formularz wniosku o urlop macierzyński, który dostępny jest w lokalnym urzędzie pracy lub online na stronie internetowej ZUS.
 2. Dołącz wymagane dokumenty, takie jak kopia skróconego aktu urodzenia dziecka.
 3. Złóż wniosek w miejscowym urzędzie pracy lub wysyłając go pocztą do właściwego oddziału ZUS.
 4. Oczekuj na decyzję urzędu, która zazwyczaj zostaje wydana w ciągu kilku tygodni.

Wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to inna forma wsparcia dla rodziców, która pozwala na opiekę nad dzieckiem przez określony czas. Aby złożyć wniosek o urlop rodzicielski, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wypełnij formularz wniosku o urlop rodzicielski, który również jest dostępny w urzędach pracy oraz online.
 2. Dołącz niezbędne dokumenty potwierdzające urodzenie dziecka.
 3. Złóż wniosek w odpowiednim urzędzie pracy lub oddziale ZUS.
 4. Uważnie śledź postęp swojego wniosku i oczekuj na decyzję.

Prawa rodziców w trakcie urlopu

Podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, rodzicom przysługują pewne prawa, które warto znać:

 • Prawo do wynagrodzenia z ZUS.
 • Możliwość wydłużenia urlopu w razie powikłań zdrowotnych dziecka.
 • Prawo do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu.
 • Możliwość podjęcia dodatkowego urlopu wychowawczego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Faqs dotyczące wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski

Czy ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Tak, ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, jednak jest to zazwyczaj określone jako urlop rodzicielski, który może być podzielony między rodziców.

Czy mogę pracować podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego?

Podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego istnieją ograniczenia dotyczące pracy zarobkowej. Można podjąć pracę na własny rachunek lub na umowę o dzieło, ale należy pamiętać, że dochody mogą wpłynąć na wysokość świadczenia.

Jakie są terminy składania wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski?

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Jednak zaleca się złożenie wniosku wcześniej, aby uniknąć opóźnień w jego rozpatrzeniu.

Pamiętaj, że powyższe informacje dotyczą urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w roku 2013. Obecne przepisy mogą różnić się od tych opisanych powyżej, dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje na stronach urzędów pracy i ZUS.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz