Statystyczna karta wypadku – objaśnienia

Statystyczna karta wypadku to dokument, który jest nieodłącznym elementem procesu dokumentowania wypadków i incydentów w miejscu pracy. W niniejszym artykule omówimy główne aspekty statystycznej karty wypadku oraz jak poprawnie wypełniać ten dokument. Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, znajomość procedur związanych z kartami wypadku jest niezwykle istotna w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Co to jest statystyczna karta wypadku?

Statystyczna karta wypadku, zwana również SKW, to formalny dokument używany do rejestracji szczegółów wypadków i incydentów w miejscu pracy. Głównym celem SKW jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących wypadków, co umożliwia analizę i zapobieganie przyszłym wypadkom.

W jakich sytuacjach należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Statystyczną kartę wypadku należy wypełnić w następujących sytuacjach:

 • W przypadku wypadku przy pracy, który prowadzi do obrażeń lub choroby pracownika.
 • W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy, który wymaga interwencji służb ratowniczych lub hospitalizacji pracownika.
 • W przypadku poważnego incydentu, który mógłby doprowadzić do poważnych obrażeń, ale na szczęście do nich nie doszło (np. bliskie omal wypadki).

Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Wypełnienie statystycznej karty wypadku jest procesem, który wymaga dokładności i szczegółowego rejestrowania informacji. Poniżej znajduje się lista kroków, które powinny być podjęte podczas wypełniania SKW:

 1. Zidentyfikuj osobę odpowiedzialną za wypełnienie SKW.
 2. Uzyskaj wszelkie niezbędne informacje, w tym dane pracownika, miejsce i czas wypadku oraz opis zdarzenia.
 3. Dokładnie opisz wszystkie obrażenia lub skutki zdrowotne pracownika.
 4. Sporządź opis okoliczności, które doprowadziły do wypadku lub incydentu.
 5. Wskaż, czy zostały podjęte jakiekolwiek działania zaradcze lub prewencyjne.
 6. Zdobądź podpisy wszystkich zaangażowanych pracowników, świadków lub innych osób związanych z wypadkiem.
 7. Zgłoś SKW odpowiednim służbom i instytucjom, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawne.

DLACZEGO WYPEŁNIANIE SKW JEST WAŻNE?

Wypełnienie statystycznej karty wypadku jest ważne z kilku powodów:

 • Pomaga w identyfikacji czynników ryzyka i obszarów wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Ułatwia analizę trendów wypadkowych, co pozwala podejmować skuteczne środki zapobiegawcze.
 • Wspiera procesy ubezpieczeniowe i prawne związane z wypadkami przy pracy.
 • Zobowiązuje pracodawcę do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Faqs

Czy każdy wypadek przy pracy musi być raportowany za pomocą statystycznej karty wypadku?

Tak, każdy wypadek przy pracy, który prowadzi do obrażeń pracownika lub wymaga interwencji służb ratowniczych, powinien być raportowany za pomocą statystycznej karty wypadku.

Jakie informacje są wymagane przy wypełnianiu statystycznej karty wypadku?

Podstawowe informacje zawarte w SKW obejmują dane pracownika, opis wypadku, miejsce i czas zdarzenia oraz wszelkie podjęte działania zaradcze. Dokładność i kompletność informacji są kluczowe.

Czy istnieje określony termin na wypełnienie statystycznej karty wypadku?

W większości przypadków statystyczną kartę wypadku należy wypełnić możliwie szybko po zdarzeniu, zwykle w ciągu 24 godzin. Jednak termin ten może się różnić w zależności od lokalnych przepisów.

Czy pracodawca musi przechowywać wypełnione statystyczne karty wypadku?

Tak, pracodawca jest zobowiązany przechowywać wypełnione statystyczne karty wypadku przez określony okres czasu, zazwyczaj przez kilka lat, zgodnie z przepisami prawa.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz