Art. 155 ordynacji podatkowej

Art. 155 Ordynacji Podatkowej to kluczowy przepis w polskim systemie podatkowym. Stanowi on istotny element regulacji prawnych, które określają zasady i procedury związane z podatkami. W niniejszym artykule dokładnie omówimy art. 155 Ordynacji Podatkowej, wyjaśniając jego znaczenie, zakres oraz zastosowanie.

Co to jest Art. 155 Ordynacji Podatkowej?

Art. 155 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z paragrafem 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, to przepis regulujący kwestie związane z obowiązkiem podatkowym oraz obowiązkami płatników podatków. Jest to jeden z fundamentalnych artykułów w Ordynacji Podatkowej, który stanowi punkt wyjścia do interpretacji przepisów dotyczących podatków.

Zakres art. 155 ordynacji podatkowej

Przepis ten zawiera szereg kluczowych zagadnień, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty objęte tym artykułem:

  • Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego.
  • Obowiązki płatników podatków, w tym terminy i sposób płatności.
  • Podstawy opodatkowania oraz zasady ustalania podatku.
  • Procedury związane z rozliczaniem podatków.
  • Postępowanie w przypadku ewentualnych nadpłat lub zaległości podatkowych.

Zastosowanie art. 155 ordynacji podatkowej

Art. 155 Ordynacji Podatkowej ma zastosowanie do wielu rodzajów podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz wielu innych. Stanowi on podstawę prawną dla organów podatkowych i podatników, regulując sposób postępowania w kwestiach podatkowych.

Art 155 paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Paragraf 1 art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku szczegółowo określa moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązki płatników w tym zakresie. Jest to kluczowy przepis, który ma zastosowanie w przypadku wielu rodzajów podatków.

Podsumowanie

Art. 155 Ordynacji Podatkowej stanowi filar polskiego systemu podatkowego. Jego zastosowanie dotyczy wielu podatków, a jego przepisy regulują kluczowe kwestie związane z obowiązkiem podatkowym i obowiązkami płatników. Dla każdego podatnika i organu podatkowego znajomość tego artykułu jest niezbędna do prawidłowego rozliczania podatków.

Faqs

Jakie są główne elementy objęte Art. 155 Ordynacji Podatkowej?

Główne elementy to określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, obowiązki płatników, podstawy opodatkowania, procedury rozliczania podatków oraz postępowanie w przypadku nadpłat lub zaległości podatkowych.

Czy Art. 155 ma zastosowanie do wszystkich rodzajów podatków?

Tak, przepis ten ma zastosowanie do wielu rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT i wiele innych.

Co to jest Art 155 paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997?

Art 155 paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 szczegółowo reguluje moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązki płatników podatków, stanowiąc kluczowy przepis w Ordynacji Podatkowej.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz