Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wykroczeń

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"