Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wykroczeń

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 131

Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również w razie popełnienia wykroczenia za granicą.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"