Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 464

Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"