Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 414

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.