Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 305

§ 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna".

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "S.A.".

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"