Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 152

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.