Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 871
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Rozdział 3. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
- Art. 92
- Rozdział 3a. Odprawa rentowa lub emerytalna
- Art. 921
- Rozdział 4. Odprawa pośmiertna
- Art. 93
...


Pełny spis treści