Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 1131
- DZIAŁ PIĄTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
- Rozdział 1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
...


Pełny spis treści