Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"