Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 426

Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.