Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 80

Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"