Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 268

(uchylony)

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"