Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania administracyjnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania.