Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 2. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Rozdział 2. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
- Zasady ogólne
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
...


Pełny spis treści