Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"