Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 34. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 268
- Art. 268a
- Art. 269
- Art. 269a
- Art. 269b
- Rozdział 34. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
- Art. 270
- Art. 271
- Art. 272
- Art. 273
- Art. 274
...


Pełny spis treści