Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 193
- Rozdział 24. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
- Art. 194
- Art. 195
- Art. 196
- Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
- Art. 197
- Art. 198
- Art. 199
- Art. 200
- Art. 200a
...


Pełny spis treści