Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 205

(uchylony z dniem 27 stycznia 2014 r.)

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"