Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 9031

Umowa renty powinna być stwierdzona pismem.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"