Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CYWILNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 197

Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"