Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 46

Towary nie mogą zostać podjęte z miejsca ich złożenia bez zgody organu celnego.