Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wykroczeń

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 52b

Kto zużywa olej opałowy do celów napędowych, podlega karze grzywny do 500 zł.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"