Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wykroczeń

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

Karami są:

1) areszt;

2) ograniczenie wolności;

3) grzywna;

4) nagana.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"