Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wykroczeń

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 107

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"