Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 242
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 246
- Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu
- Art. 247
- Art. 248
- Art. 249
- Art. 250
- Art. 251
...


Pełny spis treści