Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"