Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 472

Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"