Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 369

Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.