Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 359

Mandaty przypadające danej liście rozdziela się zgodnie z przepisami art. 233.