Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 277

Państwowa Komisja Wyborcza wręcza senatorom zaświadczenia o wyborze.