Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 425
- Art. 426
- Art. 427
- Art. 428
- Art. 429
- Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
- Oddział 1. Przepisy ogólne
- Art. 430
- Art. 431
- Art. 432
- Art. 433
...


Pełny spis treści