Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Oddział 2. Subskrypcja akcji

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"