Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"