Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 94

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"