Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 69

W okresie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"