Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 633

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"