Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 593

Sprawy o przestępstwa wymienione w art. 585-592 należą do właściwości sądów rejonowych.