Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5165

§ 1. Zarząd spółki sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie.

§ 2. Sprawozdanie powinno określać co najmniej:

1) podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne połączenia;

2) skutki połączenia dla wspólników, wierzycieli i pracowników;

3) stosunek wymiany udziałów lub akcji lub innych papierów wartościowych, o którym mowa w planie połączenia;

4) szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

§ 3. Zarząd dołącza do sprawozdania opinię przedstawicieli pracowników, jeżeli otrzyma ją w odpowiednim czasie.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"