Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 51614

Udziały lub akcje w spółce przejmowanej nie podlegają zamianie na udziały lub akcje w spółce przejmującej, jeżeli są one w posiadaniu:

1) spółki przejmującej albo osoby działającej we własnym imieniu, ale na rachunek tej spółki;

2) spółki przejmowanej albo osoby działającej we własnym imieniu, ale na rachunek tej spółki.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"