Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 308

§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.

§ 2. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"