Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"