Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 173

Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego.