Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 146

Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"