Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1135

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"