Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Rozdział 1. Przepisy ogólne
- Art. 190
- Art. 191
- Art. 192
- Art. 193
- Rozdział 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
- Art. 194
- Art. 195
- Art. 196
- Rozdział 3. Dokształcanie
- Art. 197
...


Pełny spis treści