Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA. (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone)

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści

...
- Art. 262
- Art. 263
- Art. 264
- Art. 265
- Art. 266-280
- DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA. (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone)
- Art. 281
- Art. 282
- Art. 283
- Rozdział 2. (skreślony)
- DZIAŁ CZTERNASTY. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
...


Pełny spis treści