Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 63

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.